Platby

Stravné

mladší děti:

snídaně 7,- Kč
  oběd 15,- Kč
  přesnídávka 7,- Kč
  celkem 29,- Kč
 

děti ve věku 7 let:

snídaně 7,- Kč
  oběd 18,- Kč
  přesnídávka 7,- Kč
  celkem 32,- Kč
 

dospělí:

oběd 30,- Kč

 

Další platby viz Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.