Aktuálně

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 

 

Nabízíme volné místo učitelky na zástup za pracovní neschopnost od 1.9..2021 do 31.10.2021 na plný úvazek.

 

 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/aktualne/informace-ke-zveejnni-vysledk-pijimaciho-izeni.docx

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJETÍ

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/aktualne/registrani-isla-i.pdf

 

 

Informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí bude ve středu 25.8.2021 v MŠ v 10 hodin.

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/aktualne/priloha_903525257_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni.pdf

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 - PROSTUDUJTE ZDE:

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/dokumenty/organizace-prazdninoveho-provozu-2021.pdf

 

NA POKYN ŘEDITELE ŠKOLYJSOU RODIČE OD ÚPLATY ZA MĚSÍC BŘEZEN OSVOBOZENI. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ.

ZMĚNA V PLATBĚ ZA MĚSÍC DUBEN 2021. DĚTI, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ MŠ, PLATÍ PLNOU SAZBU. OSTATNÍ JSOU OSVOBOZENI. PŘEDŠKOLÁCI JSOU OSVOBOZENI.

 

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 PROBĚHNE 3.5. 2021-14.5.2021 DO 12.00 hod.!!

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/zadost-o-prijeti-2021.docx

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/kriteria-2021.docx

INFORMACE K ZÁPISU:

http://mssmetanka.pvskoly.cz/data/uploads/informace-k-zapisu.docx

 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

 • DO MŠ MŮŽE NASTOUPI JEN DÍTĚ BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • DĚTI PŘICHÁZEJÍ DO MŠ DO 8.30
 • RÁNO PROVEDE UČITELKA RANNÍ FILTR
 • ROUŠKY NA ÚSTECH NEJSOU POVINNÉ
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT ROUŠKU VE SVÉ SKŘÍŇCE
 • PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI KAŽDÉ DÍTĚ UMYJE RUCE TEPLOU VODOU A MÝDLEM
 • RODIČE NESMÍ VSTUPOVAT DO TŘÍDY
 • VŠUDE JSOU ROZMÍSTĚNY DESINFEKCE K POUŽITÍ
 • PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ, ČI JINÉM PŘÍZNAKU ONEMOCNĚNÍ, BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI A DÍTĚ NA JEJICH PŘÍCHOD POČKÁ V IZOLACI
 • MOMENTÁLNĚ JE NAŠE ŠKOLA ZAŘAZENA DO NEJNIŽŠÍHO STUPNĚ OHROŽENÍ
 • PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY
 • NAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍ Z MANUÁLU MŠMT, KTERÝ MÁTE MOŽNOST NASTUDOVAT VE SLOŽCE -DOKUMENTY-